• บริการรถรับจ้าง
  • บริการรถรับจ้าง

บริการรถรับจ้าง


บริการรถรับจ้าง

บริษัท เอ็น.พลัส โลจิสติกส์ จำกัด
บริการการขนย้ายเครื่องจักร หรือเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ให้กับบริษัทต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้วยรถบรรทุกติดเครน รถบรรทุก 4 ล้อ เทรลเลอร์ 18 ล้อ รถบรรทุกติดเฮี้ยบ และรถตู้ทึบ คุณจึงสามารถมั่นใจได้ในการบริการที่รวดเร็ว ทันใจ ขนส่งอย่างปลอดภัย และถึงมือผู้รับตรงเวลาแน่นอน บริการด้านคลังสินค้าพื้นที่ใช้สอยกว่า 2000 ตรม. รองรับการขยายงานในอนาคต ประกันสินค้า พร้อมพนักงานที่รอบรู้และมีประสบการณ์บริการของเรา ได้แก่

เกี่ยวกับเรา
ปี 2551 เริ่มก่อตั้งภายใต้ชื่อ นิตยาขนส่ง ให้บริการรถเครน รภบรรทุกติดเฮี้ยบ ในรูปแบบบุคคลธรรมดา โดยเน้นบริการการขนย้ายเครื่องจักร หรือเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ให้กับบริษัทต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ปี 2552 - 2555 เราได้เพิ่มการบริการลูกค้า โดยเพิ่มการให้เช่า รถบรรทุกติดเครน 5 ตัน และขยายงานเรื่องการขนส่งให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขนาดรถบรรทุก 4 ล้อ เคลื่อนย้ายเครื่องจักร บริการขนส่งรถตู้ทึบ ปีกนก - ประตู 10 บาน และ
ให้เช่ารถเทรลเลอร์ 18 ล้อ

ปี 2556 ได้ จดทะเบียนบริษัทภายใต้ชื่อ บริษัท เอ็น.พลัส โลจิสติกส์ จำกัด ให้บริการด้านโกดังสินค้า คลังสินค้า แพ็คกิ้ง บรรจุกล่อง ตีลัง พาเลท สำหรับส่งออก และบริการด้านการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างครบครัน พร้อมประกันภัยสินค้า บริการให้ท่านเหมือนเป็นสินค้าของเรา

พันธกิจ
“ ให้บริการกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและปลอดภัย ทันใจตรงเวลา พัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ”

วิสัยทัศน์
“ เป็นเลิศด้านขนส่งทางบก และบริการด้า่นคลังสินค้า”
การพัฒนาในอนาคตและการบริการลูกค้า
มีส่วนร่วมในการลดต้นทุนของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
มีการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานให้เกิดความชำนาญสูงสุด
เป็นเลิศด้วยบริการรถบรรทุกติดเครน
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
เป็นส่วนหนึ่งที่นำสินค้าและบริการส่งถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย

ปรัชญาขององค์กร
“ ปัญหาของท่าน คืองานของเรา ”

โลจิสติกส์ หมายถึงอะไร ?
คำว่าโลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (logistics) คือระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่นต่างๆ ทุกอย่างที่มีการขนส่ง หรือเคลื่นย้ายจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของ ข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ โลจิสติกส์เป็นช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่ สรุปง่ายๆก็คือ ทุกอย่างที่มีเกี่ยวกับการขนส่ง จะเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ทั้งหมด เป้าหมายของโลจิสติกส์ นั้นเพื่อ ให้ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการขนส่ง ลดปัญหาต่างๆ ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น โดยใช้ต้นทุนน้อยที่สุด

ครั้งแรก คำว่าโลจิสติกส์นั้นเกิดขึ้นจากวงการทหาร ที่ต้องมีการลำเลียงเสบียง อาวุธยุทธโธปกรณ์ ต่างๆ รวมถึง กำลังพล เพื่อสนับสนุนการรบ หรือ กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ จากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง อาจมีการจัดเก็บระยะเวลานานหรือระยะเวลาชั่วคราว เช่น เอกสาร สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ และอื่น ๆ จึงก่อให้เกิดการโลจิสติกส์ขึ้น แต่ไม่แน่ชัด ว่าเริ่มต้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหน แต่คร่าวๆ ประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

การที่จะสร้างและทำธุรกิจแบบโลจิสติกส์ในด้านบริการ มี 4 ลักษณะคือ
1. แบบภายในประเทศ การขนส่งภายในประเทศทำการกันเป็นแบบขนส่งทั่ว ๆ ไปและแบบส่งร่วมแต่ยังไม่ถึงมือลูกค้าโดยตรง ทุกวันนี้ มีพัฒนาการออกแบบตัวรถบรรทุกให้มีความสะดวกและทันสมัยมากขึ้น และคงอีกไม่นานนัก จะมีนักลงทุนสร้างเครือข่ายสาขาศูนย์โลจิสติกส์แต่ละภูมิภาคหลายสาขาเพื่อให้ได้รับสินค้าทั้งขาไปและขากลับ เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้

2. แบบสากลระหว่างประเทศ (การส่งออกและนำเข้าสินค้า) การขนส่งสินค้าออก และสินค้าเข้าคือเมื่อสินค้าพร้อมที่จะส่งออกจากโกดังโลจิสติกส์ หรือคลังสินค้าของโรงงานแล้ว หมายถึงว่ามีการแพคกิ้งเป็นมาตรฐานเพื่อการส่งออกและพร้อมด้วยใบอนุญาตต่าง ๆ ถ้าจำเป็นต้องใช้แล้วบริษัทขนส่งระบบโลจิสติกส์จะดำเนินการล่วงหน้า

3. งานโครงการขนาดใหญ่ งานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องกลหนักหรือโรงงานอุตสาหกรรมหนักที่ต้องมีเครื่องจักรน้ำหนักมาก อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับการขนส่งวัสดุก่อสร้างหรือวัตถุดิบสำหรับการผลิตจำนวนมาก การรับงานขนส่งเคลื่อนย้ายเครื่องกลและเครื่องจักรขนาดหนักและวัสดุนี้ต้องใช้วิศวกรคิดคำนวณ สำรวจเส้นทาง วางแผนการทำงานโดยละเอีย

4. การขนส่งพืชเกษตร-ผลไม้และสัตว์น้ำ การขนส่งลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้รถบรรทุกแบบมิดชิด มีการควบคุมอุณหภูมิ เช่นประมาณ 24 องศาสำหรับพืชเกษตร ทั้งนี้แล้วแต่พืชผักแต่ละชนิด และแช่แข็งสำหรับสัตว์น้ำ การออกแบบภายในรถบรรทุกจะต้องมีชั้นและช่องวางสินค้าเพื่อป้องกันความเสียหายจากการซ้อนทับกัน

ประโยช์ของการจัดการโลจิสติกส์
ต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม สามารถลดต้นทุน และสร้างกำไรทางธุรกิจ เป็นเครื่องมือสำคัญในการแข่งขันธุรกิจเปลี่ยนการทำงานจากหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกันเป็นขบวนการ ประสานงานให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายองค์การทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายอื่นที่ต้นทุนสูง สามารถลดต้นทุนได้ ก่อให้เกิดการใช้ทรัพย์สินที่คุ้มค่าขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า สร้างสัมพันธ์ลูกค้าภายในและภายนอกองค์การ เป็นพื้นฐานของการเจริญเติบโตของธุรกิจทำให้เกิดความรวดเร็วอันเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทของโลจิสติกส์
• โลจิสติกส์เพื่อการขนส่งผู้โดยสาร( Passenger Logistics)
• โลจิสติกส์เพื่อการผลิต (Manufacturing Logistics)
• โลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า (Distribution Logistics)

การบริหารสินค้าคงคลัง รักษาสมดุลย์ระหว่าความต้องการของลูกค้า และผู้ขายสินค้าให้อยู่ในระดับสต็อคที่ต่ำสุด จัดทำสต็อคกรณีเก็งกำไรให้อยู่ในระดับที่พอดีกับความต้องการที่วางแผนไว้ ลงทุนสต็อคเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างความคงที่ในการผลิต และ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล

การจัดการคลังสินค้า
1. พื้นที่คลังพอดีกับความต้องการในการเก็บสต็อค
2. สนับสนุนการผลิตไม่ให้วัตถุดิบขาด
3. รวบรวมสินค้าให้เต็มเที่ยว (Consolidated products) ก่อนส่งให้ลูกค้า
4. ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อไม่ให้กระทบต่อความต้องการของลูกค้าในด้านระยะทาง


บริการของเรา

ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: บริษัทเอ็นพลัสโลจิสติกส์จำกัด
ผู้ติดต่อ: คุณนัฐพงษ์
ที่อยู่: 28/5 หมู่ 14
ตำบล: ลำลูกกา
อำเภอ/เขต: ลำลูกกา
จังหวัด: ปทุมธานี
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 12150
โทรสาร: 02-560-0094
มือถือ: 081 400 7609, 088 285 2121, 081 450 9462 คุณณัฐพงษ์
อีเมล์: n.pluslogistics@gmail.com
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2016, Verified by QuinL. All Rights Reserved.